Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

Gmina Wolin informuje, że rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2007- 2013.
Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy oraz zebranie informacji na temat sposobów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także ogólnych danych  o budynkach, celem określenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.
Kolejnym etapem, a tym samym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin, a także stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią na terenie Gminy oraz oszacowanie ilości emitowanych gazów cieplarnianych.
W celu usprawnienia działań związanych z pozyskaniem informacji  o stosowanych źródłach ciepła oraz zużyciu energii na terenie Gminy, Burmistrz Wolina zlecił kompleksową inwentaryzację oraz opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej firmie Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska. W dniach 13.04.2015 – 30.04.2015 roku odbędzie się zorganizowana inwentaryzacja na terenie Gminy.

Inwentaryzację będą przeprowadzać ankieterzy posiadający upoważnienie Burmistrza, dlatego też prosi się mieszkańców i zarządców obiektów o udzielanie wszystkich niezbędnych informacji, które pozwolą na rzetelną i szczegółową inwentaryzację w celu utworzenia bazy danych i opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy oraz nie utrudnianie ankieterom pracy na terenie nieruchomości. W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli   i zarządców nieruchomości o współpracę z osobami, które będą pracować w terenie  i pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej.

Do wypełnienia ankiety niezbędne będzie przygotowanie przez właścicieli    i zarządców  nieruchomości  informacji dotyczących m.in.:

  • Wieku budynku,
  • Powierzchni użytkowej budynku,
  • Źródła ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (rodzaj i wiek źródła ciepła, stosowane paliwo),
  • Orientacyjnego rocznego  zużycia paliw i energii na cele ogrzewania,
  • Wykonanych termomodernizacji budynku.

Ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji, zebranie danych o niskiej emisji  i zużyciu energii będzie podstawą do ubiegania się o dotację na działania związane  z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i inwestycje energooszczędne. Wyniki tych prac posłużą do określenia potrzeb w zakresie likwidacji urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym będących źródłem niskiej emisji i zastąpienia ich przez urządzenia bardziej ekologiczne i energooszczędne.

W Urzędzie Miejskim w Wolinie w Referacie Budownictwa, Infrastruktury   i Ochrony Środowiska można pozyskać informacje na temat projektu. Osobą, która udziela informacji w tym zakresie jest Pani Agnieszka Struska,
tel. (91) 32 20 809.
Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzację będą mieć ze sobą imienne upoważnienie wystawione przez Burmistrza Wolina. Ankieterzy będą pracować w godzinach 8.00 – 18.00.
O kolejnym etapach realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.


Broszura informacyjna PGN

Prezentacja PGN

Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 12 maja 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 17 lipca 2015 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia