Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

1.    Obowiązek zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości spoczywa na właścicielu nieruchomości wzdłuż której przebiega obiekt.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Nr XXIV/283/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolin właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
a.    Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
b.    Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w sposób ręczny lub mechaniczny, w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez zarządcę drogi lub Gminę

Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara grzywny

2.    Odśnieżanie pozostałych terenów gminy Wolin:
a.    Miasto Wolin – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – tel. 91 32 61 200,  504249820
b.    Chodniki na terenie miasta Wolin nie objęte zakresem ujętym w punkcie 1 niniejszej informacji – Referat Gospodarczy UM – kontakt z kierownikiem referatu p. Emilią Kwiecińską tel. 500 024 746,
c.    Drogi gminne poza miastem Wolin -  Spółdzielnia Kółek Rolniczych – kontakt za pośrednictwem p. Emilii Kwiecińskiej tel. 500 024 746,
d.    Drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim – tel. 91 382 32 03, 607 623 216.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia