Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 6 września 2017 roku nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną nieruchomość niezabudowaną. Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 31.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza rokowania
po drugim ograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie
(obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin)

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 27.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 27.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 24.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 09.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 02.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 13:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 31.01.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 23.01.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie (obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin). Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017 roku, w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 29.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 06 luty 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 14.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 12.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 12.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 07.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 07.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 11:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 21.11.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 21.11.2016 r.

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 22 listopada 2016 roku V nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

obręb Dargobądz                                   
1. Działka Nr 344 o pow. 1.436 m²
KW SZ1K/00005516/0
Powodem odwołania przetargu jest nieopublikowanie ogłoszenia w gazecie lokalnej.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu niezabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 24 listopada 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

obręb 3 Wolin                                   
1.Działka Nr 83/14 o pow. 2.530 m²
KW SZ1K/00010947/8

Powodem odwołania przetargu jest zmiana ceny wywoławczej.
Wolin, dnia 2016-10-19


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki wymienionej w poniższym ogłoszeniu, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w ogłoszeniu nieruchomości, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 20 października 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w załączniku nieruchomości

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 25 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niezabudowanych niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, który odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 30 września 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 3 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 17 października 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 07 października 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00. 

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 07 października 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie   12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie  się  w  dniu 9 września 2016 roku  w  pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku w pokoju nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina
ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6,
położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, który odbędzie się w dniu 23 września 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

o odwołaniu drugiego nieograniczonego przetargu ustnego
na sprzedaż lokali niemieszkalnych nr 6 i 8,
położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie.

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 12 sierpnia 2016 r.
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
lokali niemieszkalnych nr 6 i 8, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie.
Powodem odwołania przetargu jest niewykonanie zlecenia
zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej
przez Agora S.A..


Wolin, dnia 11 sierpnia 2016 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących  własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 9 września 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  wymienionych niżej nieruchomości, który odbędzie   się   w   dniu 9 września 2016 r.,  w  pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie  o  godzinie   12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie   się   w   dniu  26 sierpnia  2016 r., w   pokoju  Nr 8  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych lokali niemieszkalnych, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 12:00  w pokoju  Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 6 czerwca 2016 roku nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Obręb  Warnowo

1. działka  Nr  416/2   pow. 1349 m2             
    cena wywoławcza     45.744,- zł
    KW SZ1K/00015182/2

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne,
który odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza I  nieograniczony przetarg  ustny

na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz  Wolina ogłasza I  nieograniczony   przetarg    ustny

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali niemieszkalnych, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie

Pobierz ogłoszenie

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia