Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 15 marca 2019r. nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:


Obręb 4 Wolin I przetarg ulica Bolesława Krzywoustego
1.    działka nr 217/11 o pow. 380 m²

Powodem odwołania przetargu jest wstrzymanie przetargu z powodu wyjaśnienia sprawy, przez Urząd Wojewódzki.

Wolin, dnia 06.03.2019 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie

Księga wieczysta nieruchomości gruntowej: SZ1K/00014058/7,
Księga wieczysta zbywanego lokalu: brak.

Lokal niemieszkalny nr 8 przy ul. Zamkowej 5 w Wolinie.

Cena wywoławcza: 3.801,40 zł
(słownie: trzy tysiące osiemset jeden złotych 40/100).

Drugi nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb Kołczewo II przetarg
1.    działka nr 430/2 o pow. 0,1299 ha
sklasyfikowana jako PsV – 0,1266 ha, W-PsV – 0,0073 ha
KW SZ1K/00026002/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,13 q pszenicy tj. 10,00 zł
wysokość wadium 50 zł

2.    działka nr 247/4 o pow. 0,4123 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,4123 ha
KW SZ1K/00027091/4
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,12 q pszenicy tj. 9,24 zł
wysokość wadium 50 zł

3.    działka nr 852/2 o pow. 2,8606 ha
sklasyfikowana jako PsV – 0,1448 ha, RV – 0,7979 ha, N – 1,9179 ha
KW SZ1K/00005823/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,94 q pszenicy tj. 72,34 zł
wysokość wadium 50 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej niżej wymienionej nieruchomości:

Obręb 4 Wolin
1. działka nr 265/3 o pow. 706 m² ,                               cena wywoławcza  61.168,00 zł
2. działka nr 251/46 o pow. 448 m²                         
                     
Księga Wieczysta SZ1K/00037022/3

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy
 z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb Recław
1.    działka nr 261/94 o pow. 20,6649 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 7,008 ha, RIVa – 6,4008 ha, W – RIVa – 0,0260 ha, RV – 2,7050 ha, ŁV – 1,2840 ha, PsIV – 3,2411 ha
KW 21273
Wywoławczy czynsz dzierżawy 56,09 q pszenicy tj. 4.316,69 zł
Wysokość wadium 100 zł

Obręb Jarzębowo
2.    część działki nr 476/2 o pow. 0,1835 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,1835 ha
KW 24962
Wywoławczy czynsz dzierżawny 0,55 q pszenicy tj. 42,33 zł
Wysokość wadium 50 zł

Obręb 2 Wolin
1.    działka nr 51 o pow. 2,1231 ha
sklasyfikowana jako ŁV – 1,0176 ha, W – 0,0740 ha, N -1,1215 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,02 q pszenicy tj. 78,50 zł
wysokość wadium 50 zł

2.    część działki nr 25 o pow. 1,9123 ha
sklasyfikowana jako RIII – 1,9123 ha
KW 19293
wywoławczy czynsz dzierżawny 7,65 q pszenicy tj. 588,74 zł
wysokość wadium 100 zł
3.    część działki nr 38 o pow. 1,0854 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 0,8465 ha, RIVa – 0,2389 ha
KW SZ1K/00010832/9
wywoławczy czynsz dzierżawny 4,10 q pszenicy tj. 315,54 zł
wysokość wadium 100 zł
4.    część działki nr 88 o pow. 2,05 ha
sklasyfikowana jako RV – 2,05 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,05 q pszenicy tj. 157,77 zł
wysokość wadium 100 zł
5.    część działki nr 87 o pow. 1,00 ha
sklasyfikowana jako RV – 1,00 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,00 q pszenicy tj. 76,96 zł
wysokość wadium 50 zł
6.    część działki nr 63 o pow. 4,1776 ha
sklasyfikowana jako RV – 3,2641 ha, RIVb – 0,9135 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 6,00 q pszenicy tj. 461,76 zł
wysokość wadium 100 zł
7.    część działki nr 38 o pow. 1,08 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 1,08 ha
KW SZ1K/00010832/9
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,24 q pszenicy tj. 249,35 zł
wysokość wadium 100 zł
8.    działka nr 72 o pow. 1,3708 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 1,3487 ha, Ws – 0,0221 ha
KW 19290
wywoławczy czynsz dzierżawny 4,05 q pszenicy tj. 311,69 zł
wysokość wadium 100 zł

Obręb 5 Wolin
9.    działka nr 67/4 o pow. 1,2183 ha
sklasyfikowana jako RIVa – 0,3880 ha, ŁIII – 0,8054 ha, W – 0,0249 ha
KW SZ1K/00011291/1
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,77 q pszenicy tj. 213,18 zł
wysokość wadium 100 zł

Obręb Kołczewo
10.    działka nr 132 o pow. 0,5544 ha
sklasyfikowana jako ŁV – 0,5544 ha
KW SZ1K/00016224/6
11.    działka nr 133 o pow. 0,5270 ha
sklasyfikowana jako ŁV – 0,5270 ha
KW  SZ1K/00016224/6
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,08 q 

Obręb Dargobądz       
12.    działka nr 317/1 o pow. 0,2829 ha
sklasyfikowana jako ŁIV – 0,2829 ha
KW 30952
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,42 q pszenicy tj. 32,32 zł
wysokość wadium 50 zł

Obręb Warnowo       
13.    działka nr 14/1 o pow. 0,65 ha
sklasyfikowana jako RV – 0,06 ha, N – 0,59 ha
KW  1167
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,06 q pszenicy tj. 4,62 zł.
wysokość wadium 50 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb 4 Wolin I przetarg ulica Bolesława Krzywoustego
1.    działka nr 217/11 o pow. 380 m²              Cena wywoławcza    28.903,00 zł
KW 6442

Obręb 3 Wolin I przetarg ul. Rynek, kwartał kamienic na terenie Starego Miasta
2.    działka nr. 56/40 o pow. 133 m²,  SZ1K/00032390/8- sprzedaż
- oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 1/20 w działce nr. 56/59 o pow. 510 m² (droga wewnętrzna), SZ1K/00031224/7
- oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 1/20 w działce nr. 56/60 o pow. 175 m² (teren zieleni), SZ1K/00031225/4
Cena wywoławcza łącznie wynosi 75.380 zł netto

Obręb 3 Wolin VI przetarg  ulica Słowiańska
3.    działka nr 179/2   pow. 2159 m²               Cena wywoławcza 200.195,00 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz VI przetarg
4.    działka nr 344     pow. 1436 m²                   Cena wywoławcza    57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  Wolin z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb Kołczewo
1. działka nr 430/2 o pow. 0,1299 ha
sklasyfikowana jako PsV – 0,1266 ha, W-PsV – 0,0073 ha
KW SZ1K/00026002/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,13 q pszenicy tj. 8,44 zł
wysokość wadium 50 zł

2. działka nr 247/4 o pow. 0,4123 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,4123 ha
KW SZ1K/00027091/4
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,12 q pszenicy tj. 7,79 zł
wysokość wadium 50 zł

3. działka nr 852/2 o pow. 2,8606 ha
sklasyfikowana jako PsV – 0,1448 ha, RV – 0,7979 ha, N – 1,9179 ha
KW SZ1K/00005823/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,94 q pszenicy tj. 61,03 zł
wysokość wadium 50 zł

4. działka nr 204/26 o pow. 5,9066 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 0,6588 ha, RV – 0,1649 ha, RVI – 1,9394 ha, PsIV – 0,0515 ha, PsV – 0,0045 ha, N – 3,0875 ha.
KW 1295
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,81 q pszenicy tj. 182,45 zł
wysokość wadium 100 zł


Obręb 2 Wolin
5. działka nr 84 o pow. 1,0385 ha
sklasyfikowana jako RV – 1,0385 ha
KW 19435
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,04 q pszenicy tj. 67,53 zł
wysokość wadium 50 zł
6. działka nr 82 o pow. 1,1099 ha
sklasyfikowana jako RV – 1,1099 ha
KW 19290
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,11 q pszenicy tj. 72,07 zł
wysokość wadium 50 zł
7. część działki nr 88 o pow. 3,9680 ha
sklasyfikowana jako RV – 3,9680 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,97 q pszenicy tj. 257,77 zł
wysokość wadium 100 zł
8. część działki nr 87 o pow. 2,27 ha
sklasyfikowana jako RV – 2,27 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,27 q pszenicy tj. 147,39 zł
wysokość wadium 100 zł
Obręb 4 Wolin
9. część działki nr 244/3 o pow. 0,6387 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,6387 ha
KW SZ1K/00009305/6
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,19 q pszenicy tj. 12,34 zł
wysokość wadium 50 zł
10. działka nr 244/2 o pow. 8,2431 ha
sklasyfikowana jako RVI – 7,1436 ha, RV – 1,0995 ha
KW SZ1K/00009305/6
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,24 q pszenicy tj. 210,37 zł
wysokość wadium 100 zł
11. działka nr 244/4 o pow. 0,6239 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,6239 ha,
KW SZ1K/00009305/6
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,19 q pszenicy tj. 12,34 zł
wysokość wadium 50 zł

 Obręb 5 Wolin
12. działka nr 78 o pow. 0,8529 ha
sklasyfikowana jako S-RIVa – 0,8529 ha
KW SZ1K/00033009/8
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,56 q pszenicy tj. 166,22 zł
wysokość wadium 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.


Pobierz pełne ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb Ładzin    III przetarg
1. działka   nr 536/2   pow.  1.075 m²                           cena wywoławcza   28.310,- zł
KW SZ1K/00007585/8

Obręb 3 Wolin V przetarg  ulica Słowiańska
2. działka nr 179/2   pow. 2159 m²                           Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz  V przetarg
3. działka nr 344     pow. 1436 m²                 Cena wywoławcza     57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb 2 Wolin   VI przetarg
1.  działka Nr 142/16 o pow. 1128 m²  Cena wywoławcza  82.615,- zł   KW SZ1K/00011095/7     

Obręb 3 Wolin IV przetarg  ulica Słowiańska
2. działka nr 179/2   pow. 2159 m²   Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz  IV przetarg
3. działka nr 344     pow. 1436 m²   Cena wywoławcza  57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Obręb 3 Wolin  I przetarg   ulica Krótka   
4.  działka nr 164/29   pow. 796 m²  Cena wywoławcza  45.134,- zł        
KW SZ1K/00009752/4

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb Kołczewo        
1.    działka nr 141 o pow. 0,6224 ha
sklasyfikowana jako ŁVI – 0,2733 ha, N – 0,3491 ha             KW  SZ1K/00013155/0

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Obręb 5  Wolin                 ul. Mickiewicza
działka Nr 70/2 o pow. 12654 ha   cena wywoławcza   798.000,- zł       
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako: Ba -0,0441 ha, Bp - 1,2213 ha
działka nr 71/2 o pow. 0,3530 ha
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako: Bp - 0,3530 ha

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb Ładzin      
1. działka   nr 536/2                o pow.  1.075 m²                   cena wywoławcza   28.310,- zł
KW SZ1K/00007585/8

Obręb 4 Wolin
2. działka nr 265/3      o pow. 706 m²
3. działka nr 251/46   o pow. 448 m²               cena wywoławcza   76.460,- zł
KW SZ1K/00037022/3

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości:

Obręb 2 Wolin   V przetarg
1.  działka Nr 142/16 o pow. 1128 m²  
Cena wywoławcza  82.615,- zł KW SZ1K/00011095/7     

Obręb 3 Wolin III przetarg  ulica Słowiańska
2. działka nr 179/2   pow. 2159 m² Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz  III przetarg
3. działka nr 344     pow. 1436 m² Cena wywoławcza 57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2018r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Cena wywoławcza: 3.801,40 zł (słownie: trzy tysiące osiemset jeden złotych 40/100).

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 26 października 2018 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb 2 Wolin    
1. część działki nr 63 o pow. 2,09 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 0,06 ha, RV – 2,03 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 2,21 q pszenicy tj. 143,50 zł
wysokość wadium 100 zł

2. część działki nr 88 o pow. 0,90 ha
sklasyfikowana jako RV – 0,90 ha
KW SZ1K/00011095/7
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,90 q pszenicy tj. 58,44 zł
wysokość wadium 50 zł

3. część działki nr 38 o pow. 1,10 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 0,30 ha, RIV –0,80 ha
KW SZ1K/00010832/9
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,60 q pszenicy tj. 233,75 zł
wysokość wadium 100 zł

4. działka nr 68 o pow. 1,0850 ha
sklasyfikowana jako RV – 1,0850 ha
KW 19293
wywoławczy czynsz dzierżawny 1,09 q pszenicy tj. 70,77 zł
wysokość wadium 50 zł

5. działka nr 85 o pow. 0,7958 ha
sklasyfikowana jako RV – 0,7958 ha
KW 26540
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,80 q pszenicy tj. 51,94 zł
wysokość wadium 50 zł

6. działka nr 60 o pow. 1,7847 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 1,7847 ha
KW SZ1K/00010680/8
wywoławczy czynsz dzierżawny 5,35 q pszenicy tj. 347,38 zł
wysokość wadium 100 zł

7. działka nr 91 o pow. 1,4712 ha
sklasyfikowana jako RV – 0,6595 ha, RIVb – 0,8117 ha
KW 19293
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,09 q pszenicy tj. 200,63 zł
wysokość wadium 100 zł

8. działka nr 62 o pow. 2,1436 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 1,1496 ha, RIVb – 0,9940 ha
KW SZ1K/00004730/9
wywoławczy czynsz dzierżawny 7,58 q pszenicy tj. 492,17 zł
wysokość wadium 100 zł

9. działka nr 61 o pow. 1,0389 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 1,0389 ha
KW 19291
wywoławczy czynsz dzierżawny 3,12 q pszenicy tj. 202,58 zł
wysokość wadium 100 zł

Pobierz ogłoszenie


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej niżej wymienionej nieruchomości

Obręb 4 Wolin
1. działka Nr 217/14  o   pow. 117 m² ,                                  
Cena wywoławcza  13.470,- zł                        
sklasyfikowana jako  Bp – 117 m²                    
Księga Wieczysta SZ1K/00009305/6
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości

Obręb Ładzin     
1. działka   Nr 536/2               
o pow.  1.075 m²                  
cena wywoławcza   28.310,- zł
KW SZ1K/00007585/8
 
Obręb 2 Wolin
Nieruchomości, w której skład wchodzą:
2. działka nr 312                   o pow. 7.430 m²         KW SZ1K/00033418/8              
3. działka nr 313                   o pow. 787 m²            KW SZ1K/00033418/8
4. działka nr 314   o pow. 594 m²  ( udział do ½ części działki)   KW SZ1K/00033419/5
Cena wywoławcza   376.554,- zł
 
Obręb 2 Wolin
Nieruchomości, w której skład wchodzą:
5. działka nr 315                   o pow. 729 m²            KW SZ1K/00033418/8                          
6. działka nr 316                   o pow. 10.625 m²       KW SZ1K/00033418/8
7. działka nr 314  o pow. 594 m² (udział do ½ części działki)    KW SZ1K/00033419/5
Cena wywoławcza    511.374 zł
 
 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości

Obręb 2 Wolin   IV przetarg
1.  działka Nr 142/16 o pow. 1128 m² 
Cena wywoławcza  82.615,- zł                                              
KW SZ1K/00011095/7    
 
Obręb 3 Wolin  ulica Słowiańska
2. działka nr 179/2   pow. 2159 m²                        
Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596
 
Obręb Dargobądz
3. działka nr 344     pow. 1436 m²                            
Cena wywoławcza     57.361 zł 
KW SZ1K/00005516/0
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
 
Obręb 5  Wolin ul. Mickiewicza
działka Nr 70/2 o pow. 12654 ha cena wywoławcza   798.000,- zł       
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako:  Ba -0,0441 ha,   Bp - 1,2213 ha
działka nr 71/2 o pow. 0,3530 ha
KW  SZ1K/00014344/9              
działka sklasyfikowana jako:  Bp - 0,3530 ha

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne:

Obręb 5 Wolin    
1. część działki nr 39/12 o pow. 4,46 ha
sklasyfikowana jako RVI – 1,67 ha, N – 2,79 ha KW SZ1K/00033011/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,50 q pszenicy tj. 32,53 zł
wysokość wadium 50 zł
2. część działki nr 39/12 o pow. 0,30 ha
sklasyfikowana jako RVI – 0,30 ha KW SZ1K/00033011/5
wywoławczy czynsz dzierżawny 0,09 q pszenicy tj. 5,84 zł
wysokość wadium 50 zł

Obręb Piaski Wielkie
3. działka nr 5/92 o pow. 0,5256 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 0,4376 ha, PsIV – 0,0880 ha
KW 32837
Wywoławczy czynsz dzierżawy 1,44 q pszenicy tj. 93,50 zł
Wysokość wadium 50 zł

Obręb 5 Wolin
4. działka nr 20 o pow. 0,8720 ha
sklasyfikowana jako RIVb – 0,3790 ha, RV – 0,4930 ha KW 3931
Wywoławcza czynsz dzierżawy 1,63 q pszenicy tj. 105,84 zł
Wysokość wadium 100 zł

Obręb Recław
5. działka nr 185/3 o pow. 0,4968 ha
sklasyfikowana jako RIIIb – 0,33 ha, RIVa – 0,1668 ha
KW 18012
Wywoławcza czynsz dzierżawy 1,82 q pszenicy tj. 118,17 zł
Wysokość wadium 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości:

Obręb 3 Wolin  ulica Krótka   
1.  działka nr 164/27   pow. 1035 m² Cena wywoławcza    58.284 zł       
KW SZ1K/00009752/4
2. działka nr 164/33    pow. 969 m² Cena wywoławcza    54.670 zł
KW SZ1K/00009752/4

Obręb 3 Wolin  ulica Słowiańska
3. działka nr 179/2   pow. 2159 m² Cena wywoławcza    200.195 zł
KW 16596

Obręb Dargobądz
4. działka nr 344     pow. 1436 m²     Cena wywoławcza     57.361 zł  
KW SZ1K/00005516/0

Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości.

Obręb 2 Wolin   III przetarg
1.  działka Nr 142/16 o pow. 1128 m²  
Cena wywoławcza  82.615,- zł KW SZ1K/00011095/7     

Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie

 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na uprawę warzyw i kwiatów

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz  Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2018r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 12 grudnia 2018 roku II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Słonecznej 8 w Kołczewie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącą własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg   odbędzie  się  w  dniu  30 listopada  2017  roku   w   pokoju  Nr   8   Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 64/2 o powierzchni 908 m2, położonej w Skoszewie. Pierwszy nieograniczony przetarg ustny odbędzie się w dniu 20 października 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz:
Ogłoszenie
Mapa


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  z przeznaczeniem na cele rolne

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki rolnej nr 64/2 o powierzchni 908 m2, położonej w Skoszewie.

Pobierz ogłoszenie

Pobierz mapę


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 6 września 2017 roku nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy  z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną nieruchomość niezabudowaną. Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości.Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 31.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza rokowania
po drugim ograniczonym przetargu ustnym zakończonym wynikiem negatywnym
na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie
(obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin)

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 27.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 27.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu niezabudowanych nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.03.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 24.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 09.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 02.02.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 13:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 31.01.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 23.01.2017 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 21/6 o powierzchni 1092 m², położonej w Warnowie (obręb ewidencyjny Warnowo; gmina Wolin). Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017 roku, w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 29.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 06 luty 2017 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 14.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 12.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 12.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 07.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 8, położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 07.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.12.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionej w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 11:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 21.11.2016 r.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości, który odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE 21.11.2016 r.

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 22 listopada 2016 roku V nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

obręb Dargobądz                                   
1. Działka Nr 344 o pow. 1.436 m²
KW SZ1K/00005516/0
Powodem odwołania przetargu jest nieopublikowanie ogłoszenia w gazecie lokalnej.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu niezabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w poniższym ogłoszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 10:00, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Pobierz ogłoszenie


Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 24 listopada 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

obręb 3 Wolin                                   
1.Działka Nr 83/14 o pow. 2.530 m²
KW SZ1K/00010947/8

Powodem odwołania przetargu jest zmiana ceny wywoławczej.
Wolin, dnia 2016-10-19


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionej w poniższym ogłoszeniu niezabudowanej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki wymienionej w poniższym ogłoszeniu, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż wymienionych w ogłoszeniu nieruchomości, który odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 20 października 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę wymienionych w załączniku nieruchomości

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 25 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niezabudowanych niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na budowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, który odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie 


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 30 września 2016 roku I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 3 października 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 17 października 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 07 października 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00. 

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 07 października 2016 r., w pokoju  Nr 8  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie   12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie  się  w  dniu 9 września 2016 roku  w  pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku w pokoju nr 8 Urzędu Miasta o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina
ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 6,
położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, który odbędzie się w dniu 23 września 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

o odwołaniu drugiego nieograniczonego przetargu ustnego
na sprzedaż lokali niemieszkalnych nr 6 i 8,
położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie.

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 12 sierpnia 2016 r.
drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
lokali niemieszkalnych nr 6 i 8, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie.
Powodem odwołania przetargu jest niewykonanie zlecenia
zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej
przez Agora S.A..


Wolin, dnia 11 sierpnia 2016 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących  własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 9 września 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  wymienionych niżej nieruchomości, który odbędzie   się   w   dniu 9 września 2016 r.,  w  pokoju  Nr 8  Urzędu  Miejskiego w Wolinie  o  godzinie   12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie   się   w   dniu  26 sierpnia  2016 r., w   pokoju  Nr 8  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych lokali niemieszkalnych, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 r., w pokoju nr 8 Urzędu  Miejskiego w Wolinie, o godzinie 10:00.

Pobierz ogłoszenie

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina ogłasza I  nieograniczony przetarg  ustny, na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2016 roku o godzinie 12:00  w pokoju  Nr 8 Urzędu Miejskiego w  Wolinie.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina odwołuje ustalony na dzień 6 czerwca 2016 roku nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Obręb  Warnowo

1. działka  Nr  416/2   pow. 1349 m2             
    cena wywoławcza     45.744,- zł
    KW SZ1K/00015182/2

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne,
który odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 roku w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza I  nieograniczony przetarg  ustny

na sprzedaż  niżej wymienionych  nieruchomości, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r., w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Wolinie o godzinie 12:00.

Pobierz ogłoszenie


Burmistrz  Wolina ogłasza I  nieograniczony   przetarg    ustny

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego o godz. 12:00.

Pobierz ogłoszenie


OGŁOSZENIE

Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali niemieszkalnych, położonych przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie

Pobierz ogłoszenie

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia