Facebook
herbGmina Wolin
Jomsborg
Legendarna Stolica Wikingów

Skład Rady Miejskiej w Wolinie VII kadencji

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 • Mieczysław Rybakowski

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

 • Danuta Szubert

Radni:

 • Krzysztof Czach
 • Dariusz Gajo
 • Waldemar Judkiewicz
 • Robert Lemza
 • Stanisław Łaszcz
 • Beata Majewska
 • Wiktor Nowak
 • Witold Rudnicki
 • Krystyna Rytlewska
 • Lucyna Siedzielnik
 • Damian Szcześniak
 • Wojciech Turczynowicz
 • Czesław Zieliński

 

Komisje Rady Miejskiej w Wolinie

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych

Komisja działa w zakresie spraw: oświaty, kultury, rozwoju czytelnictwa, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa   i porządku publicznego, tworzenia warunków rozwoju handlu, turystyki, promocji gminy, współpracy z zagranicą, spraw organizacyjnych (statutowych), współdziała z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w temacie patologii społecznej.

Skład komisji:

 • Krzysztof Czach - Przewodniczący Komisji
 • Lucyna Siedzielnik  - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Waldemar Judkiewicz - Członek
 • Stanisław Łaszcz - Członek
 • Beata Majewska - Członek
 • Damian Szcześniak – Członek
 • Wojciech Turczynowicz – Członek

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

Komisja działa w zakresie spraw: zagospodarowania przestrzennego, planowania gospodarczego i finansowego, inwestycji, budownictwa, ochrony gruntów rolnych, gospodarki zasobami lokalowymi, zaopatrzenia w wodę, ochrony środowiska, eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej, łączności, komunikacji (dróg, ruchu drogowego), sportu, przyjmowania na wniosek mienia Skarbu Państwa niezbędnego do realizacji zadań gminy.

Skład komisji:

 • Czesław Zieliński - Przewodniczący Komisji
 • Robert Lemza - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Dariusz Gajo - Członek
 • Stanisław Łaszcz - Członek
 • Wiktor Nowak - Członek
 • Witold Rudnicki - Członek
 • Mieczysław Rybakowski - Członek
 • Lucyna Siedzielnik – Członek
 • Danuta Szubert - Członek

 

Komisja Rewizyjna

Komisja działa w zakresie spraw: opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Skład komisji:

 • Krystyna Rytlewska - Przewodnicząca Komisji
 • Beata Majewska - Zastępca Przewodniczącej Komisji 
 • Waldemar Judkiewicz – Członek
 • Robert Lemza - Członek
 • Wiktor Nowak - Członek
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia